Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, JULITA KYRKA 1:1 M.FL. JULITA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3435-005.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JULITA KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JULITA KYRKA 1:1

JULITA KYRKA 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - JULITA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2471, år 1900: 3236, år 1995: 1631

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i Mälarbygdens sydvästra hörn. Kyrkan ligger på en höjd ovanför Öljarens östra strand och med odlad mark i nordost. Landskapet är präglat av herrgårdarna Julita, Fogelsta och Gimmersta. Från dessa gårdar går långa alléer till kyrkan genom det öppna odlingslandskapet. Julitabygden utgör riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka med rektangulär plan och två breda och långa utbyggnader i söder och norr. Västpartiet avslut...

Läs mer i eget fönster
År 1880 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades och stenmuren runt kyrkogården revs, möjligen även den medeltida stigluckan

Julita kyrka. Sörmländska kyrkor 60, 1976 (Publikation)

År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)