Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, HUSBYGÅRD 5:1 HUSBY-OPPUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-386.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-OPPUNDA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HUSBYGÅRD 5:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VRENA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 943, år 1900: 1101, år 1995: 296

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på den centrala sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger väl synligt på krönet av en ås omgiven av odlingsmark som sluttar ned mot Husbyån. Väster om kyrkan ligger Husby gamla tomt, avhyst på 1600-talet, och i öster förbinder en allé kyrkan och Husbygård. Intill kyrkan ligger en äldre och en nyare skolbyggnad samt kyrkstallar. Området är av riksintresse för kulturminnesvården. Vid Vevelsta, ej långt ifrån kyrkplatsen, har ett kalkstensfragment av en tidig gravvård av så kallad ...

Läs mer i eget fönster
År 1806 - 1806 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen utvidgades.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)