Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 24:6 BONDKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913502

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGA TREFALDIGHETS KYRKA (akt.), BONDKYRKAN) (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FJÄRDINGEN 24:6

Historik

Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala, även kallad Trefaldighetskyrkan och Bondkyrkan, ligger omedelbart söder om domkyrkan.

Kyrkan av gråsten och tegel är ett resultat av flera om- och tillbyggnader. Den treskeppiga basilikan med kor och långhus i samma bredd och höjd har korsarmar i norr och söder. Vid västgaveln reser sig ett torn. Intill södra korsarmen sluter sig en sakristia och till den norra ett vapenhus. De ovanliga placeringarna för de båda men kan förklaras med närheten till domkyrkan: från vapenhuset i norr är det bara några få meter till katedralens sydportal. Kyrkans fasader uppvisar talrika blinderingar av tegel med v...

Läs mer i eget fönster

Den nuvarande Trefaldighetskyrkan uppfördes på 1300-talet, på platsen för träkyrkan, som en treskeppig basilika med murar av gråsten och tegel, ornerad med vitputsade blinderingar. Den befintliga sakristian bevarades och den utgör således kyrkans äldsta del. Vapenhuset i norr förmodas vara lika gammalt som långhuset. Att vapenhus och ingång ligger mot norr är mycket ovanligt, men kan i det här fallet förklaras med att de som byggde kyrkan ville att ingången skulle ligga vänd mot den stora öppna planen söder om domkyrkan, en plan som var en central plats i medeltidsstaden Uppsala. Kyrkan har vidare ett tegeltorn i väster och två kors...

Läs mer i eget fönster
År 1275 - 1343 Nyanläggning
Ca 1275-ca 1343, Helga Trefaldighets kyrka byggs som en treskeppig basilika av gråsten och tegel med rektangulär grundplan. Kyrkorummet välvs med kryssribbvalv som bärs upp av åtta pelare. Ingång sker i norr där även ett vapenhus byggs. Äldsta delen är sakristian som troligen hört till en äldre träkyrka på platsen. Kyrkan byggdes som församlingskyrka åt Helga trefaldighets socken, Bondkyrko socken, och placerades nära platsen för det samtidigt pågående domkyrkobygget. Ett firande av kyrkans invigningsdag nämns 1343.
År 1805 - 1805 Flyttning
Begravningsplatsen vid Bondkyrkan flyttades till nya kyrkogården och gravstenar flyttades.
År 1832 - 1833 Rivning
Den medeltida kyrkogårdsmuren revs i samband med att obelisken till minne av Gustaf II Adolf restes och Odinslund iordningställdes. Muren var spåntäckt och murad i tegel på gråstensgrund. En del av muren återanvändes som grund till obelisken. Därefter tillkom de stenpollare med järnkätting som än idag omgärdar kyrkan. De bekostades av landshövding von Kraemer.
År 1906 - 1906 Ändring
Den medeltida boden i tegel, belägen söder om kyrkan, byggs om och till efter ritningar av Ture Stenberg. Huset byggdes om till kyrkoherdebostad och församlingshem. Den kvarvarande medeltida delen fick bevara sitt ursprungliga fasadtegel. Nybyggnaden utfördes i en medeltidsinspirerad tegelarkitektur med blinderingsnischer på gavlarna.