Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härjedalen kn, VEMDALENS KYRKBY 108:1 VEMDALENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4065-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VEMDALENS KYRKA (akt.)
Jämtland
Härjedalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VEMDALENS KYRKBY 108:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - VEMDALEN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 502, 1900: 989, 1995: 913

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbruten ur Hede omkring 1550.

LÄGE OCH OMGIVNING - Vemdalens kyrka nära landskapsgränsen mot Jämtland ligger lågt i landskapet, centralt i tätorten. Kyrkan ligger vid genomfarten av byn, mellan hävdad odlingsmark och bostads- och affärsbebyggelse. Intill kyrkan ligger den lilla välbevarade timrade sockenstugan. Klockstapeln med lökkupol sydväst om kyrkan uppfördes 1755 av Anders Göransson Killberg (Kjellberg). Distriktskyrka finns i Vem...

Läs mer i eget fönster

Vemdalens kyrka stod klar 1763 och ersatte en äldre träkyrka från 1624 placerad något söder om dagens.

Klockstapeln byggdes 1755 av dragonen Anders Göransson Kjellberg.

År 1624 - 1624 Nybyggnad
Vemdalens kyrka stod klar 1763 och ersatte en äldre träkyrka från 1624 placerad något söder om dagens.
År 1755 - 1755 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes 1755 av dragonen Anders Göransson Kjellberg. Kjellbergs staplar var samtliga försedda med lökkupol och förutom i Vemdalen finns ett exemplar bevarat i Hede. Klockstapeln står på en sockel av huggen rusticerad sten, högre i väster utmed vägen och i öster i nivå med kyrkogårdens mark. De spånklädda fasaderna på klockboden har en svag lutning utåt. Sadeltaket över boden är brädtäckt och ur taket reser sig åtta spånklädda stolpar vilka tillsammans med kryssträvor och mindre stolpar bär klockdäcket. Klockdäcket har vitmålade räcken med glest placerade balusterdockor. Klockdäcket täcks av ett spånklätt flackt torntak med valmade hörn krönt av ett åttkantigt rakt parti med vitmålade ljudluckor. Klockstapeln avslutas upptill av en spånklädd åttkantig lökkupol krönt av en kyrktupp och flöjel med årtalet 1751. En huggen trappsten ligger framför entrén i öster. Dörren av stående bräder med infällt rombmönster sitter något förskjuten mot söder och ej mitt på väggen. Inne i klockboden är konstruktionen klart synlig och här förvaras diverse prylar. En enkel trätrapp leder vidare upp i klockstapeln.

Anders Görnsson Kjellberg (Byggmästare)