Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, FOLKÄRNA PRÄSTGÅRD 1:16 FOLKÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

folkärna kyrka1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLKÄRNA KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

FOLKÄRNA PRÄSTGÅRD 1:16

Historik

Folkärna kyrkby ligger i anslutning till de bördiga bygderna som utsträcker sig längs med det breda dallandskapet kring Dalälvens fåra. Kyrkplatsen är uråldrig och utgör Dalarnas sydostligaste utpost, där möts även fyra länsgränser. Kyrkan och bebyggelsen runt om utgjorde länge bygdens centrum.

Den nuvarande kyrkan är den tredje i raden på platsen. Redan på 1300-talet uppfördes ett kapell, troligen en träbyggnad, som omnämns första gången 1353. Byggnaden drabbades dock 1378 av eldsvåda och brann ned till grunden. Den ersattes så småningom av en stenkyrka som troligen stod klar omkring 1400. Denna kyrka var dock till måtten blygsa...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken.

Den murade kyrkan består av ett treskeppigt långhus med ett segmentformat korutsprång, som även innefattar sakristia. Vid västgaveln ett torn.

I: Medeltidskyrka av sten. Sannolikt med salformad plan och vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Det alltjämt kvarstående västtornet har daterats till 1400-talets senare hälft. Åren 1687-91 förlängdes kyrkan i öster och erhöll ett tresidigt avslutat korparti och sakristian förstorades. Raserad förutom västtornet.

II: Intill det gamla västtornet uppfördes den befintliga kyrkan 1849-53 efter ritningar av arkitekt J. A. Hawerman.

Byggnadshistorien avspeglar si...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nybyggnad
En kapellbyggnad uppförs på platsen, troligen en träkonstruktion
År 1378 - 1378 Brand
Kapellet brinner ned till grunden
År 1400 - 1499 Nybyggnad
En stenkyrka, utan torn, uppförs på platsen; 18 meter lång, sakristia i norr
År 1789 - 1789 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster, väster och söder; nya kyrkobalkar. Likbod och materialbod uppförs väster om kyrkan
År 1840 - 1855 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas med inköpt mark norr om kyrkan. Om- tillbyggnad, reparation av kyrkobalken
År 1849 - 1853 Nybyggnad
Förslag fr. 1838 av ingenjör O. Forsgren. Ark. J.A. Hawerman; Byggm. J. Bergström. Uppförande av nytt långhus och absid. Del av de gamla murarna återanvänds. Tornet behålls och renoveras. Gamla långhuset rivs 1851. Ny inredning, ny orgel
År 1919 - 1919 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning/Invigning. Ny kyrkogård i öster
År 1950 - 1959 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot öster, första etappen av strandkyrkogården tillkommer
År 1966 - 1967 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot öster, andra etappen av Strandkyrkogården tillkommer. Till större del avsedd för urngravar
År 1986 - 1986 Utvidgning - Begravningsplats
Minneslund invigs i nordöstligaste delen av Strandkyrkogården