Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvidsjaur kn, ARVIDSJAUR 6:8 ARVIDSJAUR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1077-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARVIDSJAUR KYRKA (akt.)
Norrbotten
Arvidsjaur

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ARVIDSJAUR 6:8

Historik

Arvidsjaurs kyrka står på en parkliknande kyrkogård i en mindre tätort. Kyrkan är den femte i ordningen på orten och den andra på samma plats. De tidigare byggnaderna, även dessa av trä, har rivits efter hand. Nuvarande kyrkan uppfördes av byggmästare Felix Holmström 1900-02 som en treskeppig hallkyrka av trä efter ritningar av Gustaf Hermansson i experimentell nygotik med tvärställda gavlar över sidofönstren och ingångarna. Kyrkan har en nästan kvadratisk grundplan med brett mittskepp och smalare sidoskepp. Koret skjuter ut en aning utanför östväggen. Sydväggens båda hörn är sneddade. I nordost reser sig ett sidoställt torn med sp...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är den andra på samma plats, men i Arvidsjaur är det den femte kyrkan. De tidigare låg ca en
km västerut. Kyrkan invigdes 1903, arkitekt var Gustaf Hermansson (1864-1931). Församlingen hade uttryckligen
önskat en kyrka lik Jokkmokks som var byggd 1888-1889, där arkitekten var Ernst Jacobsson.

År 1500 - 1599 Nyanläggning
Det första kapellet uppförs på platsen.
År 1606 - 1607 Nybyggnad
Ny kyrka uppförs som en följd av Karl IX:s lappmarkspolitik. Det gamla kapellet behålls och används som tullbod.
År 1704 - 1704 Nybyggnad
Ny kyrka och klockstapel, som användes som stiglucka, uppförs. Byggmästare var Lars Nilsson, Blåsmark, Piteå.

Lars Nilsson (Byggmästare)

År 1826 - 1826 Nybyggnad
Ny kyrka uppförs av byggmästare Israel Rönnberg, Piteå och Nils Petter Benzelius, Luleå. Gamla kyrkan auktionerades bort och användes som kyrkstuga ända fram till 1890-talet, då bondstadens kyrkstugor revs.

Israel Rönnberg (Byggmästare)

Nils Petter Benzelius (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1900 - 1902 Nybyggnad
Nuvarande kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Hermansson. Ritningarna upprättade efter församlingens önskemål, att efterlikna kyrkan i Jokkmokk utan att för den skull bli en kopia.

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny begravningsplats. Ritningar av Bengt Emanuelsson.
År 1958 - 1958 Nybyggnad
Nytt gravkapell. Ritningar av Bengt Emanuelsson. Rivning av det gamla gravkapellet.
År 1960 - 1965 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplats. Trädgårdsarkitekt Lena Möller.

Lena Möller (Trädgårdsarkitekt)

År 1963 - 1963 Rivning
Rivning av uthus vid kyrkan.
År 1975 - 1975 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till förslag till utvidgning av begravningsplatsen, upprättat av Norrbottens läns hushållningssällskap.
År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund på kyrkogården.
År 1994 - 1994 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, NAB konsult.
År 2002 - 2002 Ändring - Inhägnad, mur
Tillstånd till att rekonstruera bogårdsmuren runt gamla kyrkogården.