Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Överkalix kn, ÖVERKALIX KYRKA 1:1 ÖVERKALIX KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Överkalixkyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERKALIX KYRKA (akt.)
Norrbotten
Överkalix

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖVERKALIX KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan i Överkalix ersatte en tidigare nedbrunnen 1800-talskyrka. Det är en långhuskyrka med smalare kor och kraftigt torn över vapenhuset. Tegelväggarna är putsade i grått. Långhusets skiffertak har två takfall. Tornets svängda tak kläddes med koppar 1982, eftersom det ursprungliga skiffret började lossna. Korgaveln pryds av tegelorneringar. Fönstren är rundbågade.

Mittskepp och kor täcks av ett trätunnvalv. Smala kolonner avgränsar de lägre sidoskeppen från mittskeppet. Kyrkan har en fast bänkinredning i öppna kvarter och är målad i ljusa färger. Den restaurerades 1969 och fick då kalkstensgolv...

Läs mer i eget fönster

Den nuvarande kyrkan som är den femte på samma plats invigdes 1943, sedan dess
föregångare brunnit ner fyra år tidigare.

År 1636 - 1636 Nyanläggning
Det första kapellet restes i Grelsbyn.
År 1637 - 1637 Brand
Första kapellet brann.
År 1640 - 1640 Nybyggnad
Nytt kapell uppfördes.
År 1644 - 1644 Ändring
Brev från Kungl. Majt. att de stora församlingarna skulle delas in i flera pastorat. Kapellet blev moderkyrka i eget pastorat.
År 1690 - 1690 Brand
Andra kapellet brann. Ersattes genast av ett nytt.
År 1839 - 1839 Nybyggnad
Tillstånd till uppförande av ny kyrka i trä.
År 1842 - 1842 Ritning godkänd och bygglov
Ritning till ny kyrka godkänns.
År 1856 - 1858 Nybyggnad
Kapellet ersattes av en större kyrka i Bränna by. Arkitekt R. Brouhn. Byggmästare J P Rönnberg. Samtidigt revs den gamla klockstapeln från 1740-talet.

Johan Petter Rönnberg (Byggmästare)

Robert Vilhelm Brouhn (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Nyanläggning - Begravningsplats
Begravningsplats i Grelsbyn. Stadsingenjör A Lundquist, Boden, kompletterat av länsarkitekt Eberhard Lovén, Luleå.

A Lundquist (Ingenjör)

Eberhard Lovén (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad
Begravningskapell å nya begravningsplatsen. Byggmästare Edvin Andersson.

Edvin Andersson (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Brand
Kyrkan förstörs genom brand.
År 1942 - 1943 Nybyggnad
Ny kyrka. Arkitekt Einar Lundberg. Byggmästare A. W. Sundkvist.

A W Sundkvist (Byggmästare)

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av begravningsplatsen i Grelsbyn. Arkitekt Norman Kjeldsen i Skellefteå.

Norman Kjeldsen (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av kyrkogården i Grelsbyn. NAB konsult i Piteå.