Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, ASKERYD 3:1 ASKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Askeryd kyrka, 27 april 2004 (3).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKERYD 3:1

Historik

Liksom kyrkobyggnaden har även kyrkogården medeltida ursprung. Kyrkan antas ha uppförts omkring 1200, då som en stenkyrka med kor och absid i öst-västlig riktning. Om den äldsta tiden finns få källor som kan berätta men från och med 1600-talet finns bland annat sockenstämmoprotokoll med uppgifter om kyrkogården. Bland de tidigaste källorna nämns 1672 att kyrkogårdens gärdsgård ska ersättas av en stenmur. Man börjar vid södra avgränsningen och 1695 är man troligen färdiga med en stenmur runt hela kyrkogården. I västra muren södra hörn finns en stiglucka som utgör huvudingång till kyrkogården. Under 1700-talets början uppförs en ny öp...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1672 - 1695 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Timmerbalkar kring kyrkogården ersätts med stenmurar.

Askeryd - en gammal smålandssocken (Publikation)

År 1856 - 1856 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr.
År 1962 - 1962 Ändring - Begravningsplats
Norra delen omvandlas till linjegravkvarter med rygghäckar.

Jönköpings läns hushållningssällskap (Trädgårdsarkitekt)