Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, PRÄSTBORDET 1:1 IDENORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4011-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IDENORS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBORDET 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

När den första stenkyrkan i Idenor uppfördes är inte känt, men den nuvarande kyrkobyggnadens äldsta delar kan ha tillkommit under 1100- eller 1200-talet. Uppgifter finns dock om att kyrkan invigts 1306 till S:t Marias ära, men detta årtal skulle möjligen kunna datera en återinvigning.

År 1100 - 1399 Nyanläggning
En stenkyrka uppförs i form av ett närmast kvadratiskt långhus med ett smalare rakslutet kor i öster. Byggnaden har ingång genom en port i den västra delen av långhusets södra vägg. Kyrkobyggnaden får således samma utformning som många andra kyrkor i denna del av Norrland.
År 1747 - 1747 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln byggs nordöst om kyrkogården, till skillnad från den gamla klockstapeln som stått i kyrkogårdens nordvästra hörn.
År 1849 - 1849 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren, som tidigare har bestått av halva höjden med trävirke täckts med bräder, läggs nu till hela höjden med sten. De tegelstensbyggnader som funnits vid kyrkogårdsportarna rivs och ersätts med järngrindar.
År 1853 - 1853 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot öster.
År 1884 - 1884 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder och lövträd planteras runt densamma.
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot väster.
År 1940 - 1940 Nybyggnad
Ett bisättningshus uppförs på den sydvästra delen av Idenors kyrkogård efter ritningar av arkitekt Frey Berglund. Huset uppförs som ett gravkor med underliggande källarvåning, med stomme av gråsten och gasbetong samt tak av skiffer. Väggarna putsas in- och utvändigt med väl berett kalkbruk.
År 1947 - 1947 Ändring
Klockstapeln restaureras efter förslag av Erik Lundberg. Brädklädnaden på mellandelen avlägsnas så att de åtta stolparna och balkongen åter blir fria. Underdelen och överdelen får dock behålla sin spånbeklädnad. Ringningsanordningen ersätts med en ny.
År 1993 - 1993 Ändring - Begravningsplats
Murpelarna vid kyrkogårdsgrinden lagas och avfärgas. Kyrkogården utvidgas mot söder efter förslag av landskapsarkitekterna Söderblom & Palm. I utvidgningen ingår även en minneslund. Nya bilparkeringar anläggs.