Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, IGGESUND 14:114 IGGESUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4009-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IGGESUNDS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

IGGESUND 14:114

Historik

Byggnaden är ursprungligen från 1903, den användes som samlingslokal för bio, möten och sammanträden samt gudstjänster. 1931 restaurerades auditoriet, som det kallades, och invigdes som kyrka.

Den har en stomme av trä. Planen är rektangulär med smalare polygonalt kor. Fasaderna är vitputsade. Taket är täckt med svartglaserat tegel. Kyrkan restaurerades 1976 under ledning av Sven Ivar Lind. Klockstapeln. Är från 1928.

Kyrkorummet har vitputsade väggar och tak. Gracila kolonner skiljer de smala sidopartierna från mittskeppet. Mittskeppet täcks av ett tunnvalv. Kyrkan har trägolv och lösa bänkar.

Altarprydnaden, en trärelief, är ...

Läs mer i eget fönster

Strax söder om Iggesunds brukskontor uppfördes 1903 en byggnad som samlingslokal för brukets arbetare, den så kallade auditoriebyggnaden. När ett nytt Folkets Hus uppförts fick auditoriet, efter en ombyggnad 1931-32, permanent funktion som kyrka.

År 1903 - 1903 Nyanläggning
Den s k auditoriebyggnaden uppförs
År 1928 - 1928 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs
År 1960 - 1969 Ändring
Klockstapeln kläs in.