Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, ARNÖN 12:41 KUGGÖRARNAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4003-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUGGÖRARNAS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

ARNÖN 12:41

Historik

Text saknas för närvarande

Kapellbyggnaden vid Kuggörarna har i allt väsentligt bevarat sin ursprungliga utformning alltsedan det uppfördes 1777-78. Strax sydväst om kapellet står en liten rödmålad, nästan kvadratisk byggnad med vita knutar och snickerier. Denna byggnad är Kuggörarnas prästkammare, dvs den byggnad där prästen kunde övernatta vid de årliga prästhelgerna. Byggnaden är eventuellt jämngammal med kapellet, men byggnadens stomme kan möjligen vara ännu äldre. Inuti finns dock inskriptioner med rödkrita på vägen som tycks härröra från 1841.

År 1767 - 1767 Ändring
Kuggörarnas fiskeläge omnämns för första gången i staden Hudiksvalls handlingar.
År 1776 - 1776 Nyanläggning
Fiskarna på Kuggörarna begär hos Magistraten i Hudiksvall att få bygga ett eget kapell på Kuggörarna.
År 1777 - 1777 Nyanläggning
Uppsala domkapitel ger sitt tillstånd till uppförande av ett kapell och bygget påbörjas. Kapellet uppförs med en timmerstomme samt sadeltak.
År 1841 - 1841 Ändring
1841 (ev.) Enligt en otydlig anteckning med rödkrita på väggen inuti den nuvarande skrubben i prästkammaren utförs ombyggnadsarbeten i denna byggnad.
År 1912 - 1912 Ändring
Första flaggstången reses intill kapellet.
År 1952 - 1952 Ändring
Den första flaggstången fälls.
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Gång
Länsstyrelsen ger församlingen tillstånd att anlägga gångvägar och terrasser av trätrall i anslutning till Kuggörarnas kapell och prästkammare.
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Ytterligare information finns i rapporten Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland, sammanställning och redovisning av Fiskarkapellprojektet, etapp 1. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:09 Se vidare under dokument.