Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

fd953301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLSTADS KYRKA (akt.), KÄLLSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLSTAD 14:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KÄLLSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 298, 1900: 293, 1995: 55

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 10 km söder om Vadstena högt och fritt på slätten norr om sjön Tåkern. Invid kyrkan ligger en f.d. skola, nu församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, orienterat med altaret i söder, samt ett torn i väster. I: Källstad är en av Östergötlands få romanska östtornskyrkor. Den uppfördes sannolikt under 1100-talet med långhus och smalare absidkor; på långhusets östra...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Enligt den
inventering av bogårdsmurar som har genomförts i Linköpings stift var kyrkogården
fram till slutet av 1800-talet omgärdad med en högre mur än den nuvarande. Träden
växte på kyrkogården utmed den västra muren. Nuvarande kyrkogårdsmur består av
rester av den äldre muren. Några uppgifter om en eventuell utvidgning av kyrkogården
har inte hittats.
En teckning av kyrkan och kyrkogården före kyrkans ombyggn...

Läs mer i eget fönster