Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ÖRBERGA 8:1 ÖRBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örberga kyrka, 218

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRBERGA KYRKA (akt.), ÖRBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBERGA 8:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖRBERGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 598, 1900: 760, 1995: 162

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är högt belägen på en drumlin med vid utblick över hela Nässjahalvön ca 5 km väster om Vadstena. På kyrkplatsen har påträffats fragment av en tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp, vilket tyder på att en kyrka funnits här redan under 1000-talet. På kyrkogården finns en medeltida tiondebod av sten. Kyrkan omges av prästgård och skola, församlingshem, agrara fastigheter och villor samt en f.d. handelsbod. Stort gravfält vid Ullevi. Tingsplats under 1600-talet. Örberga utg...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik

Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan och omges
fortfarande av den medeltida bogårdsmuren/kyrkogårdsmuren. I den inventering som
utfördes av bogårdsmurar (kyrkogårdsmurar) i Linköpings Stift 2002-2003 står det att
murens höjd är bevarad och att den har varit täckt med sadeltak och slätt
täckningsmaterial. Lantmäterikartor från 1762 och 1780 visar att kyrkogårdens
utsträckn...

Läs mer i eget fönster