Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, JONSBERG 4:2 JONSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jonsbergs kyrka, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JONSBERGS KYRKOGÅRD (akt.), JONSBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JONSBERG 4:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - JONSBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1132, 1900: 1492, 1995: 667

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Häradshammar under 1500-talet, annexförsamling omkring 1720.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 30 km öster om Norrköping vid Bråvikens mynning invid godset med samma namn. På kyrkogården finns klockstapel (1692) och bårhus. En f.d. skola är nu församlingshem. Trakten är rik på fornlämningar. Det äldsta kapellet var förmodligen beläget där Jonsbergs herrgård nu ligger. Den nuvarande kyrkplatsen togs med säkerhet i anspråk 1609.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Ett träkapell, av okänd ålde...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
Klockstapeln är mycket ålderdomlig och lär vara uppförd redan 1692.
En ägomätningskarta från 1696 redovisar att det fanns två kyrkogårdar. En i kyrkans direkta
närhet SSV om kyrkan och en som ligger längre ifrån kyrkan i NÖ, den platsen redovisas inte
på häradskartan, men ligger norr om dagens ekonomibebyggelse norr om kyrkan. Anhöriga
till dem som begravdes där skulle göra dagsverken på Jonsbergs säteri. Sys...

Läs mer i eget fönster