Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidingö kn, KAPELLET 3 BREVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

brevik1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREVIKS KYRKA (akt.)
Stockholm
Lidingö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KAPELLET 3

Historik

Lidingö kyrka som församlingens enda kyrka. Tanken på en ny kyrka för södra Lidingö väcktes av ärkebiskop Nathan Söderblom vid en visitation 1915 och han utpekade då även platsen för kyrkan. Fastighetsbolaget Lidingö-Brevik skänkte 1918 tomtmark avsedd för en kyrka. Pengar till kyrkobygget samlades in främst genom basarer. Efter flera utredningar och förslag beslutade kyrkofullmäktige 1935 om utbyggnad av Breviks kyrka. Arkitekt John Åkerlund tog, på församlingens önskemål, fram byggnadsritningar till alternativa lösningar. Viktigaste önskemålet var att kostnaden för kyrkobygget skulle rymmas inom den av fullmäktige givna ramen.

...

Läs mer i eget fönster
År 1915 - 1915 Ändring
Tanken på en kyrka på södra Lidingö väcks av ärkebiskop Nathan Söderblom vid visitation och han utpekar även platsen för kyrkan.
År 1918 - 1918 Ändring - Park/Trädgård
Mark för kyrka skänks av Fastighetsbolaget Lidingö-Brevik.
År 1936 - 1937 Nyanläggning
Breviks kyrka uppfördes 1936–37 och invigdes midsommardagen 1937 av ärkebiskop Erling Eidem. Kyrkan ritades av arkitekt John Åkerlund och hans son arkitekt Lars Åkerlund ritade tillbyggnaden till församlingssalen 1955 och nya utrymmen på nedre plan.
År 1969 - 1969 Invigning
Kyrkan ritades av arkitekt John Åkerlund och hans son arkitekt Lars Åkerlund ritade tillbyggnaden till församlingssalen 1955 och nya utrymmen på nedre plan. 1969 invigdes församlingsgården med lokaler för kyrkans förskola, konfirmand- och ungdomsverksamhet.