Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, HÄVERÖ PRÄSTGÅRD 2:1 HÄVERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Häverö kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄVERÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄVERÖ PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Häverö kyrka är medeltida och uppförd i en stenig trakt, rik på berg. Klockstapeln har en ålderdomlig konstruktion och är byggnadstekniskt sett mycket intressant. Det är en salkyrka med rektangulär plan, tre travéer, samt vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhusets nordvästra hörn är genomskuret av en rundbågsformad gång. Långhus och sakristia kan dateras till tiden omkring 1300. Vapenhuset uppfördes samtidigt eller något senare, dock före 1400-talets senare hälft då kyrkans valv slogs. Kalkmålningarna är fån 1400-talets slut och 1500-talets början. 1751 utvidgades fönstren, på 1850-talet överkalkades målningar i lång...

Läs mer i eget fönster

Häverö kyrka är medeltida och grundlades omkring 1300. Kyrkan uppfördes redan från början som en salkyrka med långhus och jämnbrett kor. Sakristian i norr har sedan lång tid tolkats vara äldre och arkeologiska undersökningar på 1970-talet bekräftade att sakristian var kopplad till en tidigare träkyrka. Vapenhuset i söder har sannolikt tillkommit under 1400-talets första hälft. I mitten på 1400-talet ersattes kyrkorummets innertak av trä med högresta stjärnvalv. Brädor från trätaket har påträffats i träpanelen i kyrkans yttertak.

I mitten på 1800-talet överkalkades det medeltida kalkmåleriet på väggarna i både kyrkorum och vapenhu...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Träkyrka och befintlig sakristia med ursprungligt tunnvalv.
År 1500 - 1599 Nybyggnad
Byggnation av klockstapel, kan vara ännu äldre.
År 1754 - 1754 Utvidgning - Begravningsplats
Den äldsta kyrkogården utvidgas lite söderut, ca 24 x 15 meter.
År 1794 - 1794 Utvidgning - Begravningsplats
Nordsidans stiglucka lagas. Bogårdsmuren rappas och taket rödfärgas. (sockenstämmoprotokoll). Kyrkogården utvidgas norrut, avgränsning med gråstensmur.
År 1809 - 1809 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas österut.
År 1900 - 1900 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas ytterligare österut.
År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården söder om muren.
År 1963 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas österut.
År 1977 - 1977 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund tillkommer.