Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 NÄRTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Närtuna kyrka kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄRTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Gravstensfragment tyder på att det funnits en kyrka i Närtuna redan på 1100-talet. Denna kyrka var sannolikt byggd i trä. Nuvarande Närtuna kyrka är uppförd av gråsten under medeltiden. Den har rektangulärt långhus byggt i tre kryssvälvda travéer, kraftigt västtorn, sakristia i norr, vapenhus i söder och en materialbod vidbyggd 1931 på tornets norra sida. Fasaderna är putsade, tornet kröns av en huv med lanternin, övriga delar täcks av sadeltak, materialboden av ett pulpettak. Sakristian och tornets nederdel är äldre än övriga delar. De hörde sannolikt till den tidigare träkyrkan och uppfördes under 1100-talets slut. Tornets kraftig...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är stor, reslig och har intressant och delvis ovanlig byggnadshistoria. Kyrkan är byggd i ett flertal etapper, de sista murarna kom till omkring år 1500, senare under 1500-talets slogs valv och därefter är murverken oförändrade. I huvudsak är murarna av gråsten, tegeldetaljer finns i tornets övre del och på vanliga ställen som gavelrösten, muravslutningar och fönster- och dörromfattningar. Exteriören är sedan år 1871 spritputsad och avfärgad i gult med vita slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar samt detaljer. Skiffertak lades på 1920-talet. Att kyrkan är putsad ger den ett mer sentida klassicistiskt uttryck än om ...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1200 Nyanläggning
Sent 1100-tal - omkring år 1200. Tornets nedre del samt sakristian byggdes.
År 1300 - 1300 Nybyggnad
Omkring år 1300. Långhuset byggdes.
År 1726 - 1728 Nyanläggning - Inhägnad, mur
85 famnar av kyrkogårdsmuren lades, troligen på norra sidan.
År 1770 - 1770 Nybyggnad
Portal till kyrkogårdsingången byggdes.
År 1787 - 1787 Nyanläggning - Inhägnad, mur
91 famnar av kyrkogårdsmuren från klockstapeln på västra sidan (lades? registrerarens anm) samt södra och östra sidorna.
År 1791 - 1791 Rivning
Klockstapeln revs.
År 1805 - 1805 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Västra delen av muren lades utöver vad som tidigare lagts.
År 1931 - 1931 Ändring
Ny öpppning i togs upp i nordväst.
År 1961 - 1961 Nybyggnad
Bårhuset byggdes enligt ritningar av Åke Tengelin omkring 1961.

Åke Tengelin (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Ändring
Stigluckan restaurerades likt kyrkan.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades i norra delen av kyrkogården.
År 1994 - 1994 Ändring
Stigluckan restaurerades likt kyrkan.