Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, GLÖMSTA 1:26 INDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4097-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
INDALS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

GLÖMSTA 1:26

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1760 skrevs kontrakt med stiftsbyggmästaren Daniel Hagman. Den äldre kyrkan från 1480 revs året därpå och den nya kyrkan uppfördes på samma plats åren 1761-63 delvis med användning av den äldres murar. Troligen stod byggmästaren även som arkitekt, samma ritning användes till Attmars kyrka. Invigningen ägde rum den 6 mars 1763 av biskop Kiörning. Åren 1848-49 förlängdes kyrkan ca 7 m åt väster, erhöll nytt lägre tak och försågs med torn. Som byggmästare stod N H V Trolle som troligen byggde efter egna ritningar. Innan tornet tillbyggdes hängde klockorna i en klockstapel av trä från 1692.

...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - INDAL

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1192, år 1900: 2615, år 1995: 1961

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, eget pastorat 1314. Till 1889 med Liden och Holm, sedan 1889 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar den mellersta delen av Indalsälvens dalgång. I det uppodlade området närmast älven ligger gårdarna på rad intill åkermarken och i gränszonen mot skogen. Kyrkan ligger högt upp på ett terrassplan ovanför den branta sluttningen ner mot älven. Norr om kyrkan ligger prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Kyrkan är murad i gråsten och består av ett rektangulärt...

Läs mer i eget fönster