Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, RÖ KYRKA 1:1 RÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rö kyrka fr SV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖ KYRKA 1:1

Historik

Rö kyrka, belägen på en höjdsträckning, föregicks eventuellt av en liten träkyrka eller kapell. Sydväst om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1806-07, som även fungerar som huvudingång till kyrkogården. Kyrkan består av långhus med tresidigt avslutat kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. I långhusets nordvästra och sydöstra hörn finns kraftiga strävpelare. De blottlagda murarna består huvudsakligen av natursten, övre delen av vapenhusets gavelröste samt övre delarna av kor och sakristia är dock murade av tegel. Vapenhuset och sakristian har sadeltak respektive pulpettak, långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över kor...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är en typisk medeltida Roslagskyrka av gråsten. Ursprungligen är den byggd som en salskyrka med rakt avslutat kor jämnhögt och jämnbrett med långhuset vilket var en planform som från 1200-talet kom att bli dominerande i flera århundraden. Senare har vapenhus byggts till och kyrkan förlängts med kor i öster. Kyrkan byggdes med sakristia på norrsidan men den nuvarande sakristian uppfördes på 1700-talet. Ursprungskyrkan dateras till slutet av 1200-talet utifrån drag i byggnadssättet såsom murverk med sten i litet format och urprungligen med brett utstrukna fogar, höga gavlar och högt placerade fönstersom kyrkan ursprungligen had...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1300 Nyanläggning
1200-talets senare del, Salskyrka av gråsten uppfördes.
År 1807 - 1807 Nybyggnad
Klockstapeln stod färdig
År 1836 - 1838 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens trätak togs bort.
År 1841 - 1841 Nybyggnad
Gravkoret uppfördes för familjen Silverstolpe.
År 1853 - 1853 Ändring
Östra ingången till kyrkogården fick nya grindstolpar av slaggsten.
År 1857 - 1857 Ändring
Uppgången till klockvåningen flyttades från östra till norra sidan.
År 1890 - 1899 Nybyggnad
Två gravkammare anlades i kyrkogårdens nordvästra hörn. I samband med detta nylades muren i detta parti.
År 1930 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
1930-talets senare del, Kyrkogården utvidgades åt norr och väster.
År 1957 - 1957 Nybyggnad
1957 omkring, Bårhus ritat av arkitet Åke Porne byggdes i sluttningen mot nordväst.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Ändring
Restaurering, rötskadade delar byttes utvändig målning gjordes.
År 1985 - 1985 Ändring
Fasadrestaurering gjordes. Äldre färgsättning med mer dämpad gul färgton återställdes.