Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, SKÖNS PRÄSTBORD 1:4 SKÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9915608

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖNS PRÄSTBORD 1:4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Sköns märkliga medeltidskyrka, 1768 troligen förlängd i väster och nytt torn av Daniel Hagman, låg strax söder om den nuvarande med sakristiemuren dikt intill den nya kyrkans sydmur. Den nya kyrkan grundlades 1847 och uppfördes efter ritningar av byggmästaren Jacob Norin med Haverö kyrka som förebild. Ritningen lätt reviderad av Abraham Raphael Ulric Pettersson vid granskningen på ÖIÄ efter församlingens önskemål. Invigningen skedde 29 september 1850 av biskop Israel Bergman.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor och sakristia i öster samt torn i väster. I nordöstra vinkeln me...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - SKÖN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 776, år 1900: 11744, år 1995: 18996

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 uppräknad med Alnö som annex. Från senare medeltid till 1905 pastorat med Alnö och Timrå, mellan 1883 och 1891 även med Skönsmon. Från 1905 till 1947 med Skönsmon, eget pastorat 1948.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten strax norr om Sundsvall mot Alnösundet i öster. Kyrkan ligger för sig intill tätortsbebyggelse på en höjd ovanför odlingsbygden i den skarpt nedskurna Ljustabäckens dalgång i sydväst. Sydost och nordväst om kyrkan finns fornlämningar och intill kyrkan ligger församlingshemmet...

Läs mer i eget fönster

Ca 7 km norr om Sundsvall ligger Sköns kyrka i ett magnifikt höjdläge. Sköns medeltidskyrka, 1768 troligen förlängd i väster och försedd med nytt torn av Daniel Hagman, låg strax söder om den nuvarande med sakristiemuren dikt intill den nya
kyrkans sydmur. Den revs 1848.


Sköns nya kyrka uppfördes 1847-50 efter ritningar av byggmästaren Jacob Norin med Haverö och Norrala kyrka som förebild. Ritningen lätt reviderad av Abraham Raphael Ulric Pettersson vid granskningen på ÖIÄ efter församlingens önskemål.