Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, KÄTTILSTAD 3:1 KÄTTILSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00775

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄTTILSTADS KYRKOGÅRD (akt.), KÄTTILSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄTTILSTAD 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KÄTTILSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1158, 1900: 1608, 1995: 405

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen i Kinda härad omnämns första gången 1306 och har sedan dess utgjort eget pastorat. Kyrkplatsen ligger på en hög moränås i Stångådalen, med vid utsikt över slättbygd och sjön Striern. Till kyrkan hör flera omkringliggande byggnader: gravkapell, kyrkstallar, skola (senare församlingshem) och sockenstuga.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Syllar till en träkyrkas kor har påträffats under nuvarande kyrkas golv. Spår av långhusets östvägg kunde också dokumenteras. Denna äldst...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
På storskifteskartan över Kättilstads kyrkby från 1796 redovisas kyrkogårdens utbredning
tydligt, kyrkogårdens utbredning tolkas som mycket lik den utbredning kyrkogården har idag.
Omgärdningen har en öppning i öster. Kyrkan är liksom idag centralt placerad på
kyrkogården. 1915 utvidgas kyrkogården norr om kyrkan i en nyklassicistiskstil med
trädkrans och symetriskt upplagda gångar och häckomgärdade gravplat...

Läs mer i eget fönster