Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, KÅNNA 15:1 KÅNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kånnakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅNNA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÅNNA 15:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har anor från medeltiden och omsättningen på gravvårdarna har varit stor, vilket ger ett
varierat utbud av gravvårdar på kyrkogården. De äldsta gravvårdarna på kyrkogården härrör från 1500-
1600-talet.
På ett flygfoto från 1941 syns det hur kyrkogården såg ut innan utvidgningen åt norr på 1940-talet.
Under tiden för fotot innehöll kyrkogården flest grusgravar. De flesta av dessa har stenomramning och
någon enstaka har häckomgärdning. Någon gravvård med tillhörande gjutjärnsstaket går inte att se.
Kyrkan har vid tillfället för kortet fortfarande sin takryttare vilken senare togs bort och ersattes med en
fristående ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning