Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2 ALMUNDSRYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Almundsrydkkg21.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALMUNDSRYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1828-31 norr om den gamla kyrkan, som utgjordes av en träkyrka av medeltida ursprung. Ritningarna hade uppgjorts 1802 vid ÖIÄ och avsåg nya kyrkobyggnader i såväl Almundsryd som Urshult. Som byggmästare omtalas murarmästare Sven Sjöblom från Karlshamn. Kyrkan invigdes 1832 av kontraktsprosten Samuel Elmgren.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt korparti, torn i väster samt sakristia i norr. Ingång genom tornet samt mitt på sydsidan. Separat ingång till sakristian. Den stadfästa ritningen från 1802 avsåg ett rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia bakom koret. Up...

Läs mer i eget fönster

• Den äldsta kyrkan uppfördes under medeltiden och kyrkogården torde vara samtida. Den äldsta kyrkan
låg strax söder om den nuvarande, alltså i det äldsta kvarteret.
• 1828-32 uppfördes den kyrka som idag finns i Almundsryd.
• Omkring 1870-talet började området norr om kyrkan att användas som begravningsplats.
• I länsarkitekt Hans Lindéns arkiv finns ritningar på en ny begravningsplats från 1919. Den anlades
1921 ett stycke sydost om den äldsta kyrkogården.
• 1955 fick länsarkitekt Hans Lindén uppdraget att utforma en utbyggnad av den gamla kyrkogården mot
öster, bl a innehållande en urnlund. Invigningen genomfördes 1961. Sa...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1828 - 1985 Ändring
• 1828-32 uppfördes den kyrka som idag finns i Almundsryd. • Omkring 1870-talet började området norr om kyrkan att användas som begravningsplats. • I länsarkitekt Hans Lindéns arkiv finns ritningar på en ny begravningsplats från 1919. Den anlades 1921 ett stycke sydost om den äldsta kyrkogården. • 1955 fick länsarkitekt Hans Lindén uppdraget att utforma en utbyggnad av den gamla kyrkogården mot öster, bl a innehållande en urnlund. Invigningen genomfördes 1961. Samtidigt planerades hela området kring kyrkan om efter planer upprättade av Ragnar Ekstedt, Växjö. Även kyrkogårdsplanen väster om kyrkan förändrades. Söder om kyrkogårdsplanen invigdes 1959 ett nytt bårhus, ritat av länsarkitekt Hans Lindén. Norr om kyrkogårdsplanen anordnades parkeringsplats och strax intill uppfördes toaletter inbyggda i kyrkogårdsmuren. Nya växter planterades kring kyrkogårdsplanen. • Redan 1985 började nästa utvidgning av kyrkogården diskuteras. Ett förslag upprättades 1990 av Kalle Karlsson, K-konsult, som gällde ett område öster om 1960-talskyrkogården, mot Hönshyltefjorden. Detta färdigställdes 1992.

Hans Lindén (Arkitekt)

K-Konsult (Arkitekt)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)