Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, ARNÄS PRÄSTBORD 1:57 ARNÄS KYRKA (GUSTAF ADOLFS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Kärlekens kapell.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARNÄS KYRKA (GUSTAF ADOLFS KYRKA) (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ARNÄS PRÄSTBORD 1:57

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1765 gjorde byggmästare Daniel Hagman ett förslag till ombyggnad av Arnäs medeltida kyrka till korskyrka. Hagman angavs så sent som 1831 som den nya kyrkans upphovsman. Men ombyggnaden blev istället rivning, och ritningar till den nya kyrkan på den gamlas plats uppgjordes 1781 av Petter Hagmansson. De bearbetades något på ÖIÄ. Kyrkan byggdes av Hagmansson 1782 och erhöll till invigningen 1784 namnet "Gustaf Adolf kyrkan i Arnäs".
Till kyrkogården leder tre murade portaler, uppförda av murmästaren Erik Svedberg före 1828, med smidda grindar. Nära kyrkan ligger några bevarade kyrkstallar.

P...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ARNÄS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2830, år 1900: 6171, år 1995: 7962

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Arnäs finns inte upptaget i 1314 års taxeringslista (DS 1946) men bröts ut ur Själevad under 1300-talet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i ett kuperat skogslandskap med odling på sluttningarna i kustbygden norr om Örnsköldsvik. En första kyrka anses ha legat på Nederön. Den befintliga kyrkan ligger för sig utanför tätorten, centralt i förhållande till odlingsbygden. Tre murade stegportar, uppförda av murmästaren Erik Svedberg före 1828, leder in till kyrkogården. Norr om kyrkan finns tiondebod, sockenst...

Läs mer i eget fönster

Socknen, som bröts ut ur Själevad under 1300-talet, ligger i ett kuperat skogslandskap med odling på sluttningarna i kustbygden någon mil norr om Örnsköldsvik.

Arnäs kyrka uppfördes mellan 1781-1784 under ledning av byggmästaren Per Hagmansson, son till kyrkobyggaren Daniel Hagman, som också gjort ett ombyggnadsförslag redan 1765. I samband med uppförandet revs den äldre medeltida föregångaren på samma plats. Arnäs kyrka, som är en stor rektangulär salskyrka av gråsten med rakslutet kor och västtorn, har nedtonade klassicistiska drag i den långa Tessinska traditionen.

Se även tidigare inventeringar.