Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, KYRKAN 1 VÄSTERLÖVSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västerlövsta kyrka grav.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERLÖVSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

Västerlövsta kyrka ligger i Heby samhälle. Kyrkans dopfunt från 1200-talet vittnar om en tidigare kyrka i socknen. Nuvarande kyrka är en senmedeltida salkyrka uppförd av gråsten och tegel. Planen är rektangulär med tillbyggt västtorn, vapenhus i söder och ett sidokapell, korsarm, på den norra sidan sammanbyggt med sakristian. Långhuset täcks av ett mansardtak, tornet kröns av en lanternin med svängda takformer och spira. Långhus och vapenhus uppfördes under 1400-talets sista fjärdedel. Äldre medeltida murverk finns i den norra utbyggnaden, som ombyggdes 1788. Tornet tillfogades 1823-26 efter J C Seréns ritningar. Nuvarande tornspira...

Läs mer i eget fönster

Västerlövsta kyrka är en senmedeltida salkyrka med sidokapell och sakristia i norr samt vapenhus i söder och torn i väster. I norra sidokapellet och sakristian ingår delar av en äldre kyrka som troligen byggts omkring år 1300. Tornet uppfördes först på 1820-talet och kröns av en kopparklädd lanternin med en hög spira som byggdes efter en brand 1901. Kyrkans planform, med långhus och kor av samma bredd och sakristia jämte en kapellutbyggnad på nordsidan, är karakteristisk för en rad senmedeltida kyrkor i Uppland, Västmanland och Dalarna.

År 1475 - 1500 Nybyggnad
Västerlövsta kyrka byggdes av gråsten och tegel. Den ersatte en äldre kyrka på samma plats. Delar av den gamla kyrkans murar återfinns i norra sidokapellet och sakristian. Kyrkan uppfördes med långhus och kor av samma bredd, sakristia och ett sidokapell i norr samt ett vapenhus i söder. Den välvdes med stjärnvalv som försågs med enkla målningar.
År 1883 - 1883 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1913 - 1913 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1958 - 1958 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster. Förmodligen var det även nu som det lilla bisättningsrummet/kapellet byggdes i sluttningen ned mot nya kyrkogården.
År 1985 - 1985 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen i Västmanlands län gav tillstånd till anläggande av minneslund enligt förslag upprättat av arkitekt Lennart Lundqvist.

Lennart Lundqvist (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Nybyggnad
Länsstyrelsen i Västmanlands län beviljade tillstånd till uppförande av ny ekonomi- och personalbyggnad på kyrkogården. Villkoret var att exteriören gavs en till kyrkan anpassad utformning med gråvit panel och grå betongpannor som taktäckning.