Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORRMALM 1:33 ADOLF FREDRIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff987332

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADOLF FREDRIKS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRMALM 1:33

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Kung Adolf Fredrik lade grundstenen till Adolf Fredriks kyrka 1768. Invigningen skedde 1774. Viss inredning saknades då liksom den slutgiltiga taktäckningen och tornet. Arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716-96) har ritat kyrkan liksom tornet, vilket byggdes 1776-83. Adelcrantz hör till sin tids främsta arkitekter i landet. Till hans övriga verk hör Adelcrantzska palatset, Fredrikshovs slott (den flygel som står kvar), Drottningholms slottsteater, Kina slott i Drottningholm, Sturehovs slott och Norrbro. Adelcrantz har även ritat flera landsortskyrkor samt ombyggna...

Läs mer i eget fönster

Klara församling ägde enligt hävd en kyrkogård på platsen för Adolf Fredriks nuvarande kyrkogård. Det var en fattigkyrkogård för allmänna barnhuset, anlagd 1638. Den var något större än dagens kyrkogård, vilken minskades på 1920-talet då Sveavägen breddades.

1673–74 byggdes här ett enkelt träkapell. Det fick namnet S:t Olofs kapell efter handelsmannen Olof Larsson som donerade medel till byggnationen. Klara församling kunde här förrätta begravningar inomhus och få inkomster genom att sälja gravplatser. De församlingsbor som bodde norr om Kammakargatan hänvisades 1675 till S:t Olofs kapell som gudstjänstlokal. 1773 bildades en sjä...

Läs mer i eget fönster
År 1673 - 1674 Nybyggnad
S:t Olofs kapell uppförs. Byggs till 1694.
År 1707 - 1707 Nybyggnad
1707 Skolhuset vid Kammakargatan byggs
År 1768 - 1768 Nybyggnad
Grundstenen till Adolf Fredriks kyrka läggs
År 1825 - 1825 Nyanläggning - Allé
Lindalléer planteras utmed kyrkogårdens gångvägar som leder från kyrkogårdsportarna i öster, söder och norr fram till kyrkan.
År 1864 - 1864 Nybyggnad
Gravkapell byggs. Arkitekt C N Söderberg. Diagonala gångar med lindalléer anläggs på kyrkogården och ett stort antal träd och buskar planteras.
År 1927 - 1927 Flyttning
Gravkapellet flyttas p g a Adolf Fredrik kyrkogatas breddning.
År 1929 - 1929 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Nytt staket av smidesjärn sätts upp kring kyrkogården med dito mellanliggande grind och plintar av granit.
År 1944 - 1944 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Kyrkogården omdanas
År 1984 - 1984 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs.