Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, HÅTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 HÅTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Håtuna kyrka exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Håtuna kyrka är belägen på sluttningen av en ås vid den gamla landsvägen Stockholm - Häggeby - Skokloster. Kyrkan hade under medeltiden förbindelse med Mälaren då Håtunaviken sträckte sig längre in i landet. Här låg det gamla konungasätet Håtuna som 1311 såldes till Uppsala domkyrka av konung Birger. Första kyrka på platsen var troligen en träkyrka tillkommen under 1000-talet. Det är en stor och rymlig salkyrka uppförd av gråsten och tegel. Långhuset och det lika höga och breda koret täcks av ett brant sadeltak. Lägre utbyggnader för sakristia i norr, vapenhus i söder och begravningskapell i väster. Dagens långhus fick sin form unde...

Läs mer i eget fönster

Den första stenkyrkan i Håtuna uppförs under slutet av 1100-talet eller omkring 1200 som en gårdskyrka till kungsgården. Kyrkan var utformad som en romansk enskeppig stenkyrka, troligen försedd med ett smalt absidförsett kor och ett försvarsbetonat torn, vilket var vanligt på kyrkor initierade av kungamakten.

När Håtuna gård år 1311 avyttras till Uppsala domkyrka efterträdde ärkebiskopen konungen som ägare till gården. Kyrkan blir då häradskyrka, vilket möjligen kan ha samband med att en ny kyrka strax därefter byggs.

Den nuvarande kyrkan byggs omkring åren 1300-1324, varvid den gamla kyrkan i huvudsak rivs. Av den äldre kyrka...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Nybyggnad
År 1650 - 1650 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmur uppförs lagd i murbruk täckt med spåntak.
År 1675 - 1675 Ändring
Bogårdsmuren repareras. Klockstapel omnämns då en Olof kyrkobyggare lagade och brädslog den.
År 1691 - 1692 Nybyggnad
Stiglucka uppförs.
År 1700 - 1701 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs av en mäster Lars i Sigtuna.
År 1735 - 1737 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs av byggmästaren Stenius.
År 1758 - 1758 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren täcks med näver och torv.
År 1785 - 1803 Rivning
Den äldre bogårdsmuren rivs med undantag för några mindre partier vid den sydöstra stigluckan. Ny bogårdsmur uppförs.
År 1796 - 1796 Ändring
Klockstapeln repareras.
År 1851 - 1851 Plantering
Träd planteras.
År 1963 - 1963 Ändring
Reparation av klockstapeln. Byte av rötskadad lockpanel med tryckimpregnerat virke.
År 1996 - 1996 Ändring
Renovering av klockstapelns timmerkonstruktion. Byte och tjärning av klockstapelns spåntak. Byte och tjärning av sakristians tak.
År 1999 - 1999 Ändring
Nytillverkning av grindstolparnas plåthuvar.
År 2001 - 2001 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs.
År 2005 - 2006 Ändring - Inhägnad, mur
Omsättning och justering av bogårdsmurens östra och norra sträckningar.