Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1 FRÖSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0798

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖSUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka under 1400-talets mitt eller strax dessförinnan. Kyrkan är till sin form i huvudsak oförändrad sedan byggnadstiden. Sekundärt har dock fönster förändrats och tillkommit och entrén vidgats.
Frösunda kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.
Det fanns en kyrka, eller ett kapell i Frösunda innan den nuvarande uppfördes, möjligen redan under 1100-talet. Det äldsta kända dokumentet där Frösunda kyrka nämns är från 1291. Den äldre kyrkan, eller kapellet l...

Läs mer i eget fönster

Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka under 1400-talets mitt eller strax dessförinnan. Kyrkan är till sin form i huvudsak oförändrad sedan byggnadstiden. Sekundärt har dock fönster förändrats och tillkommit och entrén vidgats.

Frösunda kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Det fanns en kyrka, eller ett kapell i Frösunda innan den nuvarande uppfördes, möjligen redan under 1100-talet. Det äldsta kända dokumentet där Frösunda kyrka nämns är från 1291. Den äldre kyrkan, eller kapellet, låg direkt söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. När den nuvar...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Ett litet kapell eller en kyrka uppförs söder om den nuvarande kyrkan. Dopfunten tillverkas.
År 1400 - 1459 Nybyggnad
Nuvarande kyrkan uppförs under 1400-talets första hälft. Träkyrkan rivs men kapellet eller sakristian i sten får till en början stå kvar. När ett vapenhus uppförs rivs den gamla stenbyggnaden. Altarskåpet tillverkas under århundradets första hälft, Sannolikt nordtyskt ursprung.
År 1631 - 1631 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1637 - 1637 Nyanläggning - Inhägnad
Kallmur uppförs kring kyrkogården
År 1810 - 1810 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Murade grindstolpar uppförs. Grindar av smidesjärn införskaffas. Grindarna torde härröra från 1600-talet.
År 1950 - 1950 Nybyggnad
Gravkapell uppförs efter ritningar av Einar Lundberg.
År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
Markuppfyllnad upp till 0,5 meter av den östra delen av kyrkogården för att lösa dräneringsproblem i kyrkogårdens östra del.
År 1991 - 1991 Ändring - Begravningsplats
Runsten påträffas på kyrkogården med inskriptionen ”… Björn de läto göra minnesmärket efter Forne (?), sin fader.”. Stenen reses på gräsplanen strax väster om kyrkans sydvästra hörn.