Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, STADEN 4:1 GAMLA KYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Park.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA KYRKAN (akt.), ÖSTERSUNDS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

STADEN 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTERSUND

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 177, 1900: 6866, 1995: 27498

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Brunflo 1820. Norrlands artilleriregementes församling införlivat 1927.

LÄGE OCH OMGIVNING - Östersunds stad grundlades 1786. Från 1794 nyttjades en provisorisk kyrksal. Stadens första församlingskyrka påbörjades 1834, nu belägen i parkmiljö med få äldre gravar kvar. Nya kyrkan, invigd 1940, ligger i en park i en sluttning ned mot Storsjön (se ÖSTERSUNDS NYA KYRKA), nära en kilometer söder om gamla kyrkan. Söder om kyrkan ligger ...

Läs mer i eget fönster

Östersunds stad anlades 1786 men något kyrkbygge var vid tiden inte aktuellt då befolkningen understeg 500 personer. En tillfällig kyrkolokal inrättades 1794 i stora salen i en sätesbyggnad. Den äldre gudstjänstlokalen var troligtvis i bruk fram till omkring 1840 då den nya kyrkan, belägen ett par hundra meter österut, började användas. 1830 bifölls en anhållan om att av ekonomiska skäl få bygga en ny kyrka i trä och följande år ansökte byggnadskommittén om ritningar hos ÖIA. Tre förslag av Fredrik Magnus Bäck presenterades, två traditionella långhuskyrkor och en korskyrka,. Kyrkan uppfördes mellan åren 1834- 45 i princip efter det ...

Läs mer i eget fönster