Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, OTHEM SOLKLINT 1 SLITE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/016

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLITE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

OTHEM SOLKLINT 1

Historik

Slite kyrka är belägen på en kalkstensklippa med utsikt över havet. Den uppfördes 1959-60 efter ritningar av arkitekten Holger Jensen, Köpenhamn. Planen har formen av en långsmal oktogon med altaret i den södra kortänden och sakristian i en utskjutande del i öster. Ingång sker från norr. Det branta valmtaket är klätt med träpanel och präglar såväl exteriör som interiör. Väggarna, som är in- och utvändigt klädda med kalkstensskivor, är till större delen glasade; altarväggen öppnar sig mot havet. Triumfkrucifixet är utfört av Bertil Nyström.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996