Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Österåker kn, RYDBOHOLM 2:1 ÖSTRA RYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA RYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Österåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDBOHOLM 2:1

Historik

Östra Ryds kyrka byggdes i huvudsak under senmedeltiden som en salkyrka med ursprungliga valv. I denna kyrka ingår sakristia med ursprungligt kryssvalv från en äldre kyrka, uppförd under sent 1200-tal eller cirka 1300. Kyrkans karaktäristiska korsform kom till på 1690-talet, då tvärskepp byggdes till i norr och söder. Samtidigt uppfördes gravkoret i öster för släkten Brahe och tornet i väster med kyrkans huvudingång. Äldsta inventarierna är dopfunten i kalksten och ett kvinnligt helgon, som båda kan vara samtida med sakristian.

Östra Ryds kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintre...

Läs mer i eget fönster
År 1270 - 1399 Nybyggnad
Sakristia av tegel med kryssvalv med profilerade ribbor uppförs till en senare riven sockenkyrka.
År 1430 - 1439 Nybyggnad
Rektangulär salkyrka av tegel med fyra ursprungliga valv byggs. Vapenhus byggs i söder samtidigt med långhus eller eventuellt något senare.
År 1727 - 1727 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas
År 1771 - 1771 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1914 - 1914 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1959 - 1959 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot öster enligt ritning av arkitekt Evert Milles