Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, RÅDHUSET 6 STORVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Storviks kyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORVIKS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

RÅDHUSET 6

Historik

Storviks kyrka ligger på en tallklädd moränbacke mitt i Storvik.

Tegelkyrkan ger ett massivt intryck genom sina höga fasader i rött och brunt tegel med granitinslag. De flacka sadeltaken är kopparklädda, så är även den svagt välvda porten på det framskjutande vapenhuset. En klockstapel uppförde redan 1922.

Kyrkorummet har höga, rödgrå putsade tegelväggar. Rummet täcks av ett rikt bemålat, kassettindelat träpaneltak. Golvet är gjort av sprängd kalksten, och träbänkarna är vitlaserade. Ett högt, smalt fönster belyser korväggen från söder.

Takmålningarna och korväggens kristusgestalt är utförd av Uno Vallman.

KÄLLA: Hållén, Ag...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan invigdes år 1960 och är uppförd efter ritningar av Johan Thomé i modernistisk stil med fasader i brunlila tegel.

År 1922 - 1922 Invigning
Klockstapeln invigs. Arkitekterna Ture Wennerholm och Uno Åhrén utför ritningarna.

Ture Wennerholm (Arkitekt)

Uno Åhrén (Arkitekt)

År 1956 - 1960 Nybyggnad
Storviks kyrka uppförs efter ritningar av arkitekt SAR Johan Thomé. Byggmästare är F Wikstrand AB. Kyrkan invigs år 1960. Uno Vallman utför målningarna på innertaket och på korväggen. Olle Adrin utformar den lösa inredningen.

Johan Thomé (Arkitekt)

Olle Adrin (Konstnär)

Uno Vallman (Konstnär)

År 1970 - 1970 Ändring
ca 1970, Klockstapelns ljudluckor av spjältyp ersätts av hela, öppningsbara luckor.
År 1985 - 1985 Ändring
Ommålning/ tjärning av klockstapeln med äkta dalbränd tjära. Spån och ljudluckor målas med linoljefärg. Järnbeslagen blymönjegrundas och linoljemålas.
År 2001 - 2002 Ändring
Omtjärning av klockstapeln sker. Halvsulning av stockar i de undre varven.