Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orsa kn, SKATTUNGBYN 1:13 SKATTUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skattunge1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKATTUNGE KYRKA (akt.)
Dalarna
Orsa

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKATTUNGBYN 1:13

Historik

Text saknas för närvarande

Orsa socken utgjorde länge den nordligaste utposten av odlingsbygderna kring Siljan och Orsasjön. Norr om Orsa by började den vida vildmarken med stora skogs- och myrområden av norrlandstyp. I nordligaste delen av socknen ligger Orsa Finnmark. Fäbodväsendet var länge helt dominerande vid sidan om det småskaliga jordbruket i anslutning till sjöarna. På 1800-talet blev skogsbruket betydelsefullt. En viktig bisyssla genom århundradena i byarna runt om har varit tillverkning av slipstenar. I ett senare skede fick exploateringen av kalkstensfyndigheterna betydelse, inte minst för Skattungbybygden. Skattungbyn ligger i Ore älvs dalgång, e...

Läs mer i eget fönster
År 1600 - 1699 Nybyggnad
Ett träkapell uppförs på platsen; 11 m långt och 8 m brett och spånklätt, vapenhus i söder, sakristia i norr. Omnämnt första gången 1628
År 1672 - 1672 Ändring
Någon gång efter 1672 ombyggs den enkla klockställningen, på gaveln i väster; till en spånklädd takryttare med spetsig spira.
År 1681 - 1681 Ändring
Byggnaden utvidgas, tunnvalv av bräder slås över kyrkorummet; vitmålas liksom väggarna.
År 1730 - 1739 Ändring
Byggnaden ombyggs med nytt kor.
År 1732 - 1732 Ändring
Läktare, bänkar, predikstol ommålas av Anna Joensdotter fr. Färnäs
År 1839 - 1842 Nybyggnad
Ark. S. Enander; byggm. R.E. Larsson. Nuvarande stenkyrka uppförs, 33 m x 14 m och tornhöjd 24 m, kring träkapellet. Inredningen påbörjas 1840; målning och förgyllning genomförs 1841-1842 Ritningar 1833; invigning 1842
År 1840 - 1840 Rivning
Gamla träkapellet rivs, i samband med påbörjandet av inredningsarbeten.
År 1960 - 1960 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas väster om kyrkan. Indelning i tre terras-ser
År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
Minneslund iordningsställs i nya kyrkogården, väster om kyrkan.