Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalix kn, SANGIS 39:1 SANGIS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANGIS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kalix

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SANGIS 39:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - År 1915 uppfördes ett missionshus i Sangis. Under 1940-talet hyrdes lokalen av Nederkalix församling och en präst placerades i Sangis. En stiftelse bildades och kyrkan kunde invigas 1959 efter en restaurering. Församlingen övertog kyrkan, som byggdes till under 1790-talet.

Stommen är av liggtimmer. Fasaderna täcks av stående träpanel. Det branta sadeltaket är klätt med eternit. Den fristående klockstapeln har spånklädd huv.

Kyrkorummets väggar och tak är klädda med målad träpanel.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998