Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RESEDAN 3 POSTEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV RESEDAN (inakt.), POSTEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Posthus och poststation

Kommunikation - Posthus och poststation

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

RESEDAN 3

Historik

Postverkets hus i kvarteret Resedan är uppfört 1929 efter ritningar av arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955). Byggnaden är uppförd av tegel i fyra våningar i ett brytningsskede mellan neoklassicism och funktionalism. Fasaderna är putsade och avfärgade i gult. De båda nedersta våningarnas fönster ligger indragna i höga rakslutna tvåvåningsnischer. Fjärde våningen omfattar hela huskroppen mot Dalagatan med endast fyra fönsteraxlars bredd mot Odengatan; byggnadskroppen utmed Odengatan är alltså väster därom tre våningar hög. Mellan fjärde våningens fönster finns geometrisk dekor av linjer och cirklar. Taket är lågt och valmat. Urspru...

Läs mer i eget fönster