Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RÖDA BODARNE 1 CENTRALPALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CENTRALPALATSET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

RÖDA BODARNE 1

Historik

Den friliggande byggnaden uppfördes i sex våningar 1896-98 efter ritningar av arkitekt Ernst Stenhammar av Centralpalatset AB för affärs- och kontorsändamål. 1929-30 påbyggdes två våningar efter ritningar av Sven Markelius, varvid fasadmurarnas krönande dekorer avlägsnades. Samtidigt gjordes även vissa invändiga ombyggnader. 1978-79 genomfördes viss ombyggnad för handelsdepartementet.

Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-09-08. Beteckning 5332/92