Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, SPÄNNAREN 12 HAGAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

haga1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGAKYRKAN (akt.)
Dalarna
Borlänge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

SPÄNNAREN 12

Historik

Hagakyrkan utgör den östra flygeln till det gamla stadshuset i Borlänge. Komplexet är uppfört 1936 efter ritningar av John Åkerlund. Den klassicerande exteriören är putsad och avfärgad i lejongult, yttertaken är flacka och plåttäckta; över den södra flygelns takfall ett litet klocktorn. Fönsteröppningarna är höga och rundbågiga. Kyrkorummet är rektangulärt, med inbyggd, halvrund avslutning i öster. Innerväggarna är vitputsade, men kyrkorummet har påtagliga färgaccenter; det platta innertakets takbjälkar är målade i orange och den fasta bänkinredningen i djupblått. Ovan högaltaret Kristusfigur i mosaik av Simon Gate som även utfört k...

Läs mer i eget fönster

Stora Tuna församling tillsatte 1902 en prästbefattning vars ansvarsområde avsåg Borlänge-Domnarvet, en industristadsdel med stark tillväxt. För gudstjänsterna i området lånades inled-ningsvis stora salen i Bergslagets föreningslokal. Under följande år diskuterades och övervägdes ständigt frågan om uppförandet av en distriktkyrka, alternativt av ett församlingshem och slutligen av bådadera. Under året 1920 beslöt kyrkorådet att inköpa ett markområde från bruket. Det skulle dock dröja ytterligare många år innan kyrkan kom till. Den slutliga lösningen kom att innebära en ovanlig samarbetsform och en annorlunda kyrkomiljö.

Sedan 19...

Läs mer i eget fönster
År 1934 - 1936 Nybyggnad
Nybyggnation, kyrka, forsamlingshem, kommunhus och tjänstebo-städer: arkitekt John Åkerlund. Utsmyckning, bl.a. Simon Gate
År 1956 - 1956 Nyanläggning
Bronsskulpturen ”Bianca” tillkommer och uppsätts mitt i parken, framför anläggningens huvudfasad.