Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BUREÅ 8:32 STRÖMSHOLMS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMSHOLMS HERRGÅRD (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

BUREÅ 8:32

Historik

Strömsholms herrgård uppfördes år 1855 som disponentsbostad och kontor för Strömsholms sågverk. Huvudbyggnaden är av timmer i en och en halv våning med vitmålad liggande spontpanel och frontespiser på båda långsidorna. Byggnaden är uppförd i empire med en träpanel som efterliknar stenarkitekturens former. Uthuset, i en och en halv våning, har timmerstomme som försetts med rödfärgad locklistpanel.
Strömsholms herrgård vid Bureälven hör nära samman med områdets historia. Här i Strömsholm startade den sågverksrörelse som senare kom att få en så betydande omfattning i Bureå. År 1797 anlade Burebolags föregångare här en finbladig vatten...

Läs mer i eget fönster