Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vindeln kn, KYRKOHERDEN 1 GAMLA TINGSHUSET I VINDELN (DEGERFORS GAMLA TINGSHUS) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA TINGSHUSET I VINDELN (DEGERFORS GAMLA TINGSHUS) (akt.)
Västerbotten
Vindeln

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

KYRKOHERDEN 1

Historik

Degerfors kyrkby, kärnan i Degerfors socken, blev tingsplats år 1814. Det första tingshuset torde ha tillkommit under de närmaste åren och delar av detta ingår i den nuvarande byggnaden. Fram till 1877 hade tingshuset endast en våning. Detta år påbyggdes huset med ytterligare en våning för att inrymma socknens första telegraf. 1887 förstorades tingshuset genom att tingssalen byggdes ut mot väster. Huset fick då korsform och en förstuga uppfördes på östra sidan. Det timrade huset kläddes med omväxlande liggande och stående fasspontpanel. 1889 uppfördes en veranda med dekorativt utformade snickerier på den utbyggda tingssalen. Numera ...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Det gamla tingshuset i Degerfors är beläget vid landsvägen, ovanför Degerfors kyrkby som ursprungligen utgjorde kärnan i socknen. Degerfors socken bildade eget tingslag 1814 då man också beslutade bygga ett tingshus. Invigningen ägde rum 1819 (se byggnadshistorik). 1877 beslutade kommunalstämman i Degerfors att bygga på det gamla tingshuset med en ovanvåning där också socknens första telegraf kunde inrymmas. Ovanvåningen inreddes med fyra rum och förstuga. I slutet av 1880-talet ansågs utrymmena alltför trånga och det beslutades att tingshuset skulle byggas ut än...

Läs mer i eget fönster