Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, HAREN 9 ÖSTRA OCH VÄSTRA GATHUSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA OCH VÄSTRA GATHUSEN (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

HAREN 9

Historik

Huset Storgatan 37 byggdes 1848 för handlanden Johan Hortelius, troligen av byggmästaren Johan Sandström, och hör till en under 1700-talet och början av 1800-talet vanlig hustyp i Norrländska städer. Det är uppfört av timmer i två våningar under ett flackt, valmat plåttak och har en gråmålad liggande panel, efterliknande samtida putsarkitektur. Denna paneltyp är vanlig i Skellefteå liksom i de finska städerna vid bottenviken. År 1901 flyttades en gårdsflygel och byggdes ihop med gathuset samt försågs med två trapptorn.

Huset Storgatan 35, uppfört 1848 av handlanden Johan Lindberg, är av samma typ som Storgatan 37 men har en trolige...

Läs mer i eget fönster