Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, GÅSÖREN 1:2 GÅSÖRENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

31.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅSÖRENS FYR (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

GÅSÖREN 1:2

Historik

På 1870-talet anhöll Skellefteå stad hos lotsstyrelsen om tillstånd att få uppföra en ledfyr på Gåsören. Staden erbjöd sig att bekosta fyren mot att lotsverket sedan övertog och underhöll densamma. Lotsstyrelsen gav sitt medgivande och förslaget godkändes av Kungl. Maj:t år 1877. Fyrplatsen anlades år 1881 och utgjordes av ett kombinerat fyr- och bostadshus av trä, med en linsapparat av fjärde ordningen i en kopparbeklädd lanternin på taket, ritat av N. G. von Heidenstam. Dessutom byggdes ett uthus med vedbod och dass. Då en ny fyr uppfördes 1921 släcktes den gamla fyren på bostadshuset och fyrapparaten togs ner.

De byggnadsminn...

Läs mer i eget fönster