Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, RIDDARBORGEN 2 RESIDENSET, UMEÅ Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESIDENSET, UMEÅ (inakt.)
Västerbotten
Umeå

Boställe och tjänstebostad - Residens

Boställe och tjänstebostad - Residens

RIDDARBORGEN 2

Historik

Det nuvarande residenset uppfördes 1891-94 efter ritningar av C. Fr. Ekholm och Ludvig Peterson. Bottenvåningen rymde länsstyrelsens tjänstelokaler medan övervåningen byggdes för landshövdingen.
Under byggnadstiden skrev tidningen Westerbotten: "Huset synes ej bli särdeles tilltalande. Den ofantliga längden och den ringa höjden gör ingalunda något godt intryck, man väntar sig snarare i denna byggnad finna ett affärsetablissement än en statens ämbetslokal."
Två utskjutande flyglar tillbyggdes 1935 i anslutande stil.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutio...

Läs mer i eget fönster