Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åsele kn, GÄDDAN 1 LÄNSMANSGÅRDEN, ÅSELE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄNSMANSGÅRDEN, ÅSELE (inakt.)
Västerbotten
Åsele

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

GÄDDAN 1

Historik

I de kyrkplatser i Lappland som under 1800-talet utvecklades till mer permanenta samhällen utgjorde tjänstemännens boställen en byggnadskategori som markant avvek från övrig bebyggelse. Dels var de till volymen större än kyrkplatsens kyrkstugor och andra hus, dels hade de en mer stadsmässig prägel.
Länsmansgården ligger på ungefär samma plats som Åsele lappskola, där undervisning bedrevs mellan1732 och ca 1820. Den nuvarande manbyggnaden uppfördes på 1860-talet av kronolänsmannen och skolkateketen Jacob Nordenstam. Den genomgick en omfattande ombyggnad på 1910-talet.
Byggnaden är uppförd av timmer i två våningar och har valmat tak. ...

Läs mer i eget fönster