Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, DOMHERREN 1 PAULINSKA HUSET (ULFHÄLLSKA HUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd981105

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PAULINSKA HUSET (ULFHÄLLSKA HUSET) (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

DOMHERREN 1

Historik

Paulinska husets tomt donerades till gymnasiet 1676 och huset uppfördes därefter för biskop Laurentius Paulinus Gothus. Byggnaden har varit tjänstebostad vid gymnasiet och senare läroverket. Det har också kallats Ulfhällska huset. På 1960-talet moderniserades huset och inreddes till bostäder.
Det Paulinska huset är ett putsat tvåvåningshus med inredd vind. Fasaden är i spritputs med slätputsade lister och fönsteromfattningar. Taket är ett högt tegeltäckt sadeltak. Från byggnadstiden finns ett portöverstycke med bibelspråk och initialer bevarat.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrift...

Läs mer i eget fönster