Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Fagersta kn, ÄNGELSBERG 1:21 M.FL. ENGELSBERGS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

ff975321

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENGELSBERGS BRUK (akt.)
Västmanland
Fagersta

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård

ÄNGELSBERG 1:21

ÄNGELSBERG 9:1

Historik

Bruket hör till landets märkligare äldre industrianläggningar, med merparten av byggnaderna samt den tekniska utrustningen bevarad. 1681 anlades här en hytta av häradshövdingen Per Larsson Gyllenhöök. Bruksarbetarna bodde till en början i befintliga byggnader i Englikebennings by, men då antalet arbetare ökade under 1700-talet uppfördes nya bostäder. Av dessa kvarstår bl.a. den s.k. dagkarlsbyggningen, vilken uppfördes omkring 1780 som smedstuga, men senare övertogs av daglönarna. Det är en envånings timmerbyggnad under ett valmat sadeltak, inrymmande fyra lägenheter om vardera ett rum och kök och försedda med egen ingång.
Den nuva...

Läs mer i eget fönster