Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, GOTTSTA 1:90 HÄVERÖDALS TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9919C22EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄVERÖDALS TINGSHUS (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

GOTTSTA 1:90

Historik

TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN: Häverödals tingshus uppfördes 1923-24 efter ritningar av arkitekt Arvid Huss. Det ligger vid Edebovägen ca 2 km söder om Hallstaviks samhälle.

Byggnaden är uppförd i putsat tegel med en respektingivande massiv portal i huggen roslagsgranit. Det högresta taket är försett med klocktorn. De branta takfallen är utsvängda. Förbindelsen mellan bottenvåning och övervåning är förlagd till ett friliggande torn, som påminner om en kastal. Den centralt belägna tingssalen saknar övervåning. Genom sin dubbla rumshöjd erhåller den ljus via en rad överljusfönster mitt på vardera takfallet.

Interiören hyser rikhalti...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Från och med 1918 höll Norra Roslags domsaga ting i en hyrd lokal - den nuvarande hotellbyggnaden i Häverödal. Redan dessförinnan hade dock tingshusbyggnadsskyldige skaffat en tomt på orten där det nya tingshuset skulle uppföras. Byggnaden kom att uppföras mellan 1923-1924, arki-tekt var Arvid Huss.

Tingshuset i Häverödal ligger mitt i det lilla samhället, inbäddat bland tallar på en kulle ovan den centrala genomfartsvägen. Mot gatan avgränsas tingshusträdgården av en kraftig naturstensmur som markerar husets monumentalitet och genom muren leder en stentrappa ...

Läs mer i eget fönster