Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, JUSTITIA 4 NORRTÄLJE Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN01020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRTÄLJE RÅDHUS (akt.), NORRTÄLJE (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

JUSTITIA 4

Historik

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 och torde ha stått färdigt 1730. Mot slutet av århundradet var det rötskadat och ansågs dessutom vara för stort, varför det togs ner och återuppfördes i förminskat skick. Denna ombyggnad avslutades 1792. Rådhuset är uppfört i två våningar och har gulmålad locklistpanel med knutlådor samt fönster- och dörrsnickerier i vitt. Taket är brutet och tegeltäckt samt försett med ett kopparklätt torn med spetsig spira och tornur med två slagklockor. Exteriören bibehåller ännu en ålderdomlig prägel, medan interiören för...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Norrtälje fick sina stadsprivilegier 1622 och lydde därefter under rådhusrätt. Den äldsta kända rådstugan uppfördes i samband med att staden erhöll sina privilegier. Byggnaden som var beläget vid Stora torget, var delvis förfallet på 1680-talet, och brändes ner när ryska trupper härjade i staden 1719. Ett nytt rådhus uppfördes och kunde tas i bruk 1730.

Enligt Lennart Jansson, "När Norrtälje lades under landsrätt", i Norrtälje tingsrätt. Perspektiv och minnen, Norrtälje 19951995 (s. 26f) härrör det nuvarande rådhuset till stora delar från denna byggnad men i sl...

Läs mer i eget fönster