Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Österåker kn, SÄBY 1:4 STORA SÄBY HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA SÄBY HERRGÅRD (akt.)
Stockholm
Österåker

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

SÄBY 1:4

Historik

Vid 1600-talets mitt innehades Stora Säby av ståthållaren på Stockholms slott, Johan Bengtsson Apelrot, som lät uppföra den nuvarande mangårdsbyggnaden. På 1770-talet lät dåvarande ägaren, handlanden Lorentz Pauli, utföra en genomgripande ombyggnad. En omfattande restaurering gjordes på 1960-talet.
Huvudbyggnaden är uppförd i timmer, panelklädd och med inklädda knutar. Det valmade taket är brutet i vindsvåningen. Fasaden mot gårdssidan pryds av en fronton med svängda gavlar. Fönstren har luckor i gustaviansk stil.
Huset har parstugeplan med dubbla rumsfiler. De flesta rummen i bottenvåningen har tak med synliga bjälkar. I ett av r...

Läs mer i eget fönster