Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, KARLSKRONA 2:27 BASAREHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BASAREHOLMEN (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Örlogsbas

Försvarsväsende - Örlogsbas

KARLSKRONA 2:27

Historik

Basareholmen har från 1800-talet varit en station för ammunitionshantering. Holmens byggnader utgör en innehållsrik industrimiljö av mycket specifik karaktär, präglad av den riskabla verksamhet som bedrivits där. På holmen finns omkring 35 byggnader och anläggningar, bland vilka den långsträckta sektionerade apteringsverkstaden är den mest iögonenfallande.
Beslut om statligt byggnadsminne, 2003