Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY RESIDENSET 3 RESIDENSET OCH LANDSSTADSHUSET I VISBY (FD SCHWANSKA GÅRDEN OCH WESTBERGSKA GÅRDEN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESIDENSET OCH LANDSSTADSHUSET I VISBY (FD SCHWANSKA GÅRDEN OCH WESTBERGSKA GÅRDEN) (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Boställe och tjänstebostad - Residens

Boställe och tjänstebostad - Residens

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

VISBY RESIDENSET 3

Historik

KVARTERET RESIDENSET - Kvarteret Residenset är långsmalt till formen och sträcker sig i nord-sydlig riktning på båda sidor om sjömuren i den sydvästra delen av innerstaden. Det avgränsas i norr av Donnersplats och i söder av Skeppsbrogränd. Väster om kvarteret sträcker sig Hamngatan och Korsgatan och öster om sträcker sig Strandgatan.
Kvarteret ingår i de yttre, sydvästra delarna av Visbys medeltida stadskärna. Där finns delar av flertalet medeltida hus bevarade. Söder om fastigheten Residenset 8 har man funnit indikationer på en i öst-västlig riktning, genom kvarteret avdelande gränd. Denna gränd var igenlagd i mitten av 1600-talet...

Läs mer i eget fönster